หน้าแรก - The Aspen Tree

เมนูหลัก

THE BEST IS YET TO COME

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต และการอยู่อาศัย โดยการดูแลผู้สูงวัยตลอดชีวิต ตามหลักการ age in place และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข เติมเต็มคุณค่าความหมายของชีวิต ด้วยการสร้างสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาปรัชญาการให้บริการที่ช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขสำหรับผู้สูงวัย

  • เพื่อให้การดูแลผู้สูงวัยตลอดชีวิตอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการเงิน อย่างยั่งยืน

  • เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ด้วยการเสริมสร้างมาตรฐานการออกแบบ และเทคโนโลยี ตามหลักการ age-in-place

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ในด้านความเป็นอยู่ที่ดีและความสุข ของผู้สูงวัย

แนวคิดโครงการ

ดิ แอสเพน ทรี ผู้ดำเนินธรุกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ประกอบด้วย ที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกและเพรียบพร้อมทั้งบริการ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในการดูแลแห่งแรก
โดยได้รับความร่วมมือกับองค์กรระดับโลก ทำให้การบริการของ ดิ แอสเพน ทรี รวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงสุดพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด มีความมุ่งมั่นในการสร้าง ‘การดูแลตลอดช่วงอายุ’ และ ‘Aging in place’ หรือ “การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น” ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่กว้างขวาง และแวดล้อมด้วยสถานที่พักผ่อนใจ สถานที่ทำงาน ร้านค้าปลีก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ข้อมูลโครงการ

การพัฒนา

คลับเฮ้าส์

ศูนย์การดูแลสุขภาพระดับสูง

ที่ตั้งโครงการ

การบริการ

  • แผนกต้อนรับ และ คอลเซ็นเตอร์
  • ร้านอาหาร
  • โปรแกมเพื่อสุขภาพ
  • โปรแกรมกิจกรรมสันทนาการ
  • แม่บ้าน
  • การดูแลที่บ้าน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับข้อมูลโครงการเพิ่มเติม

ผลลัพธ์
การยืนยัน