หน้าแรก - The Aspen Tree

ดิ แอสเพน ทรี

ช่วงเวลาอันงดงามที่สุด
ของชีวิต

ค่านิยมและความเชื่อของเรา

โครงการ ดิ แอสเพน ทรี เชื่อว่ารูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายของเรา ขึ้นอยู่กับคุณค่าสำคัญ 4 ประการ ที่เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการ...

เกี่ยวกับ ดิ แอสเพน ทรี

แก่นคุณค่าของแบรนด์

พัฒนาศักยภาพ

เรามุ่งมั่นจัดหาสิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้อยู่อาศัยและพนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การให้ความรู้ แหล่งทรัพยากร ระบบและสิ่งต่างๆ อีกมากมาย เราเชื่อว่านี่เป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

แก่นคุณค่าของแบรนด์

มีความสุข

เรามุ่งมั่นสร้างสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่นและร่วมสร้างสังคมที่ดี เพื่อการมีความสุขอย่างยั่งยืน

แก่นคุณค่าของแบรนด์

การดูแลและเอาใจใส่

เราจัดหาทุกสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งยังครอบคลุมไปถึงเรื่องสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆ

แก่นคุณค่าของแบรนด์

มีวิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นเปิดรับแนวทางใหม่ วิธีการใหม่ล่าสุดและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความโดดเด่นและเป็นที่หนึ่งในธุรกิจของเรา

This image is computer generated image for marketing purpose only.

การพัฒนา

ความมุ่งมั่นในหลักการ ‘age-in-place’

สำหรับ ดิ แอสเพน ทรี แล้ว การพัฒนาโครงการของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นบ้านที่สามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิต

age-in-place’ คือแนวคิดที่เชื่อว่า ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและสังคมของตนเองได้อย่างอิสระพร้อมสิ่งอำนวยสะดวกสบายไว้รองรับการอยู่อาศัยอย่างครบครัน ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ หรือความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างไรก็ตาม

เราใส่ใจความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของคุณ ตั้งแต่การวางรากฐานก่ออิฐก้อนแรกไปสู่การออกแบบแสงไฟเพื่อถนอมสายตาในขั้นสุดท้าย เราดูแลทั้งชีวิตแบบองค์รวม ซึ่งคุณจะสามารถอยู่ได้ตลอดไปโดยไม่ต้องโยกย้ายออกจากบ้านในภายหน้า

อ่านต่อ
ดูรายละเอียด

การพัฒนา

ดิ แอสเพน ทรี
ที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์

ดิ แอสเพน ทรี ที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์อันโดดเด่นของแบรนด์ ซึ่งออกแบบและพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบของสังคมที่อยู่อาศัยของเอกชน (private living communities) สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมผสานของ เดอะ ฟอเรสเทียส์

อ่านต่อ

ดูรายละเอียด
This image is computer generated image for marketing purpose only.
This image is computer generated image for marketing purpose only.

ติดต่อเรา

ผลลัพธ์
การยืนยัน