เกี่ยวกับเรา - The Aspen Tree

เกี่ยวกับ
ดิ แอสเพน ทรี

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต และการอยู่อาศัย โดยการดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดชีวิต ตามหลักการ age in place และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข เติมเต็มคุณค่าความหมายของชีวิต ด้วยการสร้างสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ครอบครัว ชุมชน และสังคม

คำมั่นสัญญาของเรา

ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราเชื่อว่าการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเป็นมากกว่าการก่อสร้างที่พักอาศัยอันหรูหรา

สำหรับครอบครัว ดิ แอสเพน ทรี การมอบบริการที่ดีเลิศแก่ผู้อยู่อาศัย มาจากส่วนผสมอันลงตัวจนสมบูรณ์แบบทั้งด้านบริการ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพเฉพาะทางในสถานที่พักอาศัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการตอบสนองทุกความต้องการอย่างครบถ้วน

พันธกิจของเรา

เพื่อพัฒนาปรัชญาการให้บริการที่ช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขแก่ผู้สูงวัย

พันธกิจของเรา

เพื่อให้การดูแลผู้สูงวัยตลอดชีวิตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการเงิน อย่างยั่งยืน

พันธกิจของเรา

เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ด้วยการเสริมสร้างมาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยี ตามหลักการ age-in-place

พันธกิจของเรา

เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ในด้านความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของผู้สูงวัย

ผลลัพธ์
การยืนยัน