Partnerships.page_title.index - The Aspen Tree

Baycrest Global Solutions

Baycrest Global Solutions คือผู้นำระดับโลกด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพ การวิจัย นวัตกรรม และการศึกษา โดยเน้นพิเศษด้านสุขภาพสมองและการชะลอวัย ด้วยความที่ Baycrest เป็นศูนย์วิทยาการสุขภาพ ในเครือ The University of Toronto จึงได้ให้ประสบการณ์การดูแลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้สูงวัย รวมไปถึงโปรแกรมการฝึกอบรมทางคลินิกที่ครอบคลุมสำหรับผู้ศึกษา นอกจากนี้ในด้านการค้า Baycrest ยังเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกด้านประสาทวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้ ที่ใช้ความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ต้องการเพื่อให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การปรับปรุงการศึกษา และการสร้างนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานดูแลสุขภาพต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ดูแลพิเศษระยะยาว (long-term care homes) ทั้งในแคนาดาและนานาชาติ

ผลลัพธ์
การยืนยัน