วิสัยทัศน์และพันธกิจ - The Aspen Tree

เกี่ยวกับ
ดิ แอสเพน ทรี

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต และการอยู่อาศัย โดยการดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดชีวิต ตามหลักการ age in place และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข เติมเต็มคุณค่าความหมายของชีวิต ด้วยการสร้างสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ครอบครัว ชุมชน และสังคม

คำมั่นสัญญาของเรา

ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราเชื่อว่าการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเป็นมากกว่าการก่อสร้างที่พักอาศัยอันหรูหรา

สำหรับครอบครัว ดิ แอสเพน ทรี การมอบบริการที่ดีเลิศแก่ผู้อยู่อาศัย มาจากส่วนผสมอันลงตัวจนสมบูรณ์แบบทั้งด้านบริการ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพเฉพาะทางในสถานที่พักอาศัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการตอบสนองทุกความต้องการอย่างครบถ้วน

พันธกิจของเรา

เพื่อพัฒนาปรัชญาการให้บริการที่ช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขแก่ผู้สูงวัย

พันธกิจของเรา

เพื่อให้การดูแลผู้สูงวัยตลอดชีวิตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการเงิน อย่างยั่งยืน

พันธกิจของเรา

เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ด้วยการเสริมสร้างมาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยี ตามหลักการ age-in-place

พันธกิจของเรา

เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ในด้านความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของผู้สูงวัย

รางวัลและประกาศนียบัตร

PROJECT OF THE YEAR – AGEING-IN-PLACE

Best architecture design project by a firm that embodies ageing-in-place for older people

GLOBAL AGEING TRAILBLAZERS

Recognising multi-disciplinary leadership in ageing that inspires change in their home country

THAILAND PROPERTY AWARDS 2019 BY PROPERTYGURU

Best Senior Living Architectural Design

INNOVATION OF THE YEAR – PRODUCT

Best product implementation that demonstrates improvement in quality of life for older adults

ARCHITECTURE FIRM OF THE YEAR

Recognising the architecture firm who has inspired and contributed greatly to advancing and raising the standard of living environments for older people in the past decade

พันธมิตร

Research and Innovation for Sustainability Center (RISC)

RISC ได้แบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ที่เหล่านักวิจัยมาร่วมกันคิดค้นแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบนิเวศด้านสุขภาวะที่ดีขึ้น

อ่านต่อ

Baycrest Global Solutions

Baycrest Global Solutions คือผู้นำระดับโลกด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพ การวิจัย นวัตกรรม และการศึกษา โดยเน้นพิเศษด้านสุขภาพสมองและการชะลอวัย

อ่านต่อ
ผลลัพธ์
การยืนยัน