สังคมดิ แอสเพน ทรี แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ - The Aspen Tree

สังคมดิ แอสเพน ทรี แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์

เสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยด้วย 5 วัคซีนจำเป็น

เมื่ออายุสูงขึ้นภูมิต้านทานอาจลดลง ดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจึงมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นใหม่ เนื่องจา...

สร้างความสุขให้ผู้สูงวัยได้ด้วยเสียงเพลง

The Aspen Tree ตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นวัยที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในหลายๆ ด้าน โดยเราเชื่อว่า "ดนตรีและเสียงเ...

ยุคทองของคนวัยเกษียณ รวมกิจกรรมดีๆ ผ่อนคลายสบายอารมณ์

สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขคือ “อารมณ์” เพราะวัยเกษียณอาจปรับตัวไม่ทันอันเนื่องมาจากกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนไป แต่เราเช...

5 ธุรกิจสร้างรายได้ของเหล่าผู้สูงวัยไฟแรง

The Aspen Tree เคยกล่าวไปแล้วว่าผู้สูงวัยเป็นวัยแห่งอิสรภาพ ดังนั้นเมื่อชีวิตก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยหรือวัยหลังเกษียณก็ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกไฟและคว...

5 เคล็ดลับแห่งความสุขสู่อิสรภาพของผู้สูงวัย

ผู้สูงวัยเป็น “วัยแห่งการมีอิสรภาพ” สาเหตุที่เรากล่าวเช่นนี้เนื่องจากผู้สูงวัยเป็นวัยที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องใดๆ

อิริยาบถที่ดีส่งผลดีต่อบุคลิกและสุขภาพ

การรู้จักศักยภาพร่างกายตนเองและการรู้จักจัดระเบียบท่วงท่าอิริยาบถต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรง

รู้ทันใจจะได้ไม่เครียด

โดยปกติแล้วร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย เครียดง่าย หงุดหงิดง่ายโดยไม่มีสาเหตุ

ดูแลสมองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สมองเป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่ในการรับรู้ ประมวลผล จัดเก็บ คิด วิเคราะห์ และสั่งการร่างกาย

สนิทชิดแชท ช่องทางเทคโนโลยีเพิ่มความสุขให้กับทุกวัย

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของพวกเราทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงวัย

ผลลัพธ์
การยืนยัน