สังคมดิ แอสเพน ทรี แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ - The Aspen Tree

สังคมดิ แอสเพน ทรี แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์

สมดุลทั้งกายและใจไปพร้อมกับ 5 กิจกรรมทำได้ทั้งครอบครัว

“เมื่อร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตก็แข็งแรง” เนื่องจากร่างกายและจิตใจของมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด หากคุณเคยสังเกตตัวเองให้ดีว่ายามใดที่ร่างกา...

ไร้กังวลกับสังคมสูงวัยด้วยพื้นที่ที่ถูกออกแบบอย่างมืออาชีพ

ใครว่าผู้สูงวัยจำเป็นต้องอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัดเพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ควรตระหนักมิใช่ขนาดของพื้...

4 สิ่งที่ควรมีบนพื้นที่อาศัยเพื่อความสุขของชีวิตหลังเกษียณ

การมอบความสุขให้กับตัวเองในช่วงชีวิตหลังเกษียณเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราสามารถเตรียมความพร้อมและออกแบบชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่สังคมผู้...

ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างปลอดภัยทั้งกายและใจ

หนึ่งในหัวใจหลักของการเลือกที่อยู่อาศัยคือ “ความปลอดภัย” โดยปลอดภัยนี้มิใช่แค่การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเพียงอย่างเ...

มองการไกลด้วยการลงทุนที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนระยะยาว ด้วยมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ผลการลงทุนควรคุ้มค่าทั้งทางด้านคุณภาพสถานที่ สภาพแวดล้อม

ยกระดับชีวิตด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ควรใส่ใจเลือก

อย่างที่ทราบกันดีกว่าการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความมั่นคงในชีวิตยิ่งต้องมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศั...

เสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยด้วย 5 วัคซีนจำเป็น

เมื่ออายุสูงขึ้นภูมิต้านทานอาจลดลง ดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจึงมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นใหม่ เนื่องจา...

สร้างความสุขให้ผู้สูงวัยได้ด้วยเสียงเพลง

The Aspen Tree ตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นวัยที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในหลายๆ ด้าน โดยเราเชื่อว่า "ดนตรีและเสียงเ...

ยุคทองของคนวัยเกษียณ รวมกิจกรรมดีๆ ผ่อนคลายสบายอารมณ์

สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขคือ “อารมณ์” เพราะวัยเกษียณอาจปรับตัวไม่ทันอันเนื่องมาจากกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนไป แต่เราเช...

ผลลัพธ์
การยืนยัน